• Lorem ipsum

Betaling
De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere bijkomende kosten. Mink & Moon zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat de betaling is ontvangen. 

Bezorg kosten
Mink & Moon brengt verzendkosten in rekening. De hoogte van deze bijdrage voor verzending is te vinden onder het kopje ' betaling en verzending'. 

Bestelling en levertijd
Na ontvangst van de bestelling, krijg je per e-mail een bevestiging van de bestelling. Zodra het verschuldigde bedrag binnen is, worden de bestelde artikelen doorgaans de dezelfde of volgende (werk)dag verzonden. Op afspraak kun je de producten ook ophalen in Oss. Mink & Moon gebruikt de opgegeven tekst van het bestelformulier en is niet verantwoordelijk voor daarin gemaakte fouten. Aan het niet tijdig doorgeven van veranderingen of eventueel herstel van deze fouten kunnen kosten verbonden zijn.

Retourneren
Als een artikel bij aankomst niet goed of beschadigd is, kun je het retour sturen. Stuur binnen 7 dagen na ontvangst een e-mail waarin je vermeldt dat je het artikel wilt ruilen of retour wilt sturen. Daarbij vermeldt je de reden van retour, het ordernummer, jouw email adres en/of telefoonnummer en rekeningnummer. 
Het artikel moet binnen 14 dagen, ongebruikt, in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd verzonden worden. Als Mink & Moon  het artikel retour heeft ontvangen krijg je een e-mail ter bevestiging en wordt het bedrag binnen 14 dagen teruggestort op jouw rekening.

Mink& Moon behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat, dat het artikel is gebruikt, ten gevolge van gebruik is beschadigd, schade ten gevolge van onzurgvuldig verpakken van het product, of de goederen niet in de originele verpakking retour zijn gezonden.
Dit geldt tevens voor de situatie waarbij het retourneren van de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn gemeld of na melding binnen 14 dagen na levering zijn geretourneerd. 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Mink & Moon. Op verzoek zendt Mink & Moon u een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden.

Garantie
Mink & Moon staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen en kleine verschillen in het ontwerp. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage, het niet in acht nemen van onderhoudadvies of die te wijten zijn aan aanmerkelijke schuld van de klant, vallen niet onder de garantie.

Overmacht
Mink & Moon is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: ernstige bedrijfsstoringen en transporstagnatie.

Privacy
Mink & Moon geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Mink & Moon gebruikt klantgegevens uitsluitend ten behoeve van het verwerken van de bestelling.